Τελετή Απονομής Βραβείων

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, Ιππόδρομος Αθηνών, Μαρκόπουλο, 20:30

A Ζώνη: 120 € + 24% Φ.Π.Α. ανά συμμετοχή
Αφορά εταιρικά τραπέζια στις μπροστινές σειρές από την σκηνή (9, 10 και 11 άτομων) .

Β Ζώνη: 100 € + 24% Φ.Π.Α. ανά συμμετοχή
Αφορά εταιρικά τραπέζια και μεμονωμένες από τις μεσαίες σειρές και πίσω του χώρου (από 1 άτομο και άνω).

Οι εταιρείες που έχουν συμμετάσχει στα Sports Marketing Awards 2017 δικαιούνται 2 δωρεάν συμμετοχές.

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τις συμμετοχές ανά ζώνη. Το κόστος συμμετοχής επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να καταβάλετε το συνολικό κόστος συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε επιλέξει και να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: kmino@boussias.com)

Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν και το κόστος των συμμετοχών πρέπει να καταβληθεί έως τις 12/07.
– Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως έως τις 07/07, ειδάλλως θα τιμολογηθεί το 50% του κόστους συμμετοχής.
– Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς έγγραφη ενημέρωση μέχρι τις 12/07, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.