Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Η θεματολογiα

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Αθλητές/τριες, Αθλητικοί Σύλλογοι, Σωματεία και Ενώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν σε ενέργειες και προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν από 01/2015 έως και 06/2017.

Κάθε εταιρεία / φορέας που συμμετέχει έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσουν ή να ακυρώσουν κατηγορίες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 9/06/2017 να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.sportsmarketingawards.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: fkiourtsidakis@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online αίτηση Υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 1. Έκθεση & Περιγραφή Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
  Περιγράψτε το υποψήφιο έργο, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας, και απαντούν σε βασικές ερωτήσεις, όπως:
  • Περιγράψτε το έργο: Πότε και πώς υλοποιήθηκε, ποια ήταν η αρχική ιδέα και ο σχεδιασμός, ποιος ήταν ο στόχος και ο σκοπός που υπηρετεί, ποιους εταιρικούς ή και προϊοντικούς στόχους είχε, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας.
  • Υλοποίηση και Εκτέλεση: Περιγράψτε την υλοποίηση και το τελικό αποτέλεσμα. Τα στοιχεία που ενίσχυαν την εμπειρία / αλληλεπίδραση του κοινού, ποιοι ήταν οι πόροι επένδυσης (οικονομικοί, ανθρώπινοι, κ.ά.) και το ποσοστό επί των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης.
  • Αποτελέσματα: Ποια ήταν τα αποτελέσματα, ο αντίκτυπος και τα οφέλη που προέκυψαν. Παράθεση ποσοτικών/ ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με αύξηση ή επίτευξη στόχων πωλήσεων, ενεργοποίηση και δέσμευση του κοινού, επίτευξη KPIs, αποτελεσματικότητα ως προς το brand perception, δημοσιογραφική κάλυψη, προσέλκυση κοινού κ.λπ.
 2. Φωτογραφίες (προαιρετικά – έως 5 αρχεία, μέχρι 3MB το αρχείο)
  Συμπεριλάβετε φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 3. Case Study Video (προαιρετικά – 1 αρχείο, έως 50MB)
  Συμπεριλάβετε ένα σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα παρουσιάζει την υποψηφιότητα και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγησή της.

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 250€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν υποψηφιότητα): 1.000€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν υποψηφιότητες): 1.750€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 15 υποψηφιοτήτων (5 δωρεάν υποψηφιότητες): 2.500€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις στην Τελετή Απονομής των βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση το κείμενο και το link που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. Οι Διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

 1. Στρατηγική και Στόχοι: Σκοπός που εξυπηρετεί το πρόγραμμα ή η ενέργεια, πώς σχετίζονται με τους ευρύτερους στόχους στρατηγικής μάρκετινγκ, και πώς συνέβαλε το έργο στην υλοποίησή τους.
 2. Αντίκτυπος και Οφέλη: Ποιος είναι ο αντίκτυπος των προτεινόμενων δράσεων στον ευρύτερο τομέα, και ποια τα οφέλη που προκύπτουν για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 3. Καινοτομία και Πρωτοπορία: Δημιουργική ιδέα και δημιουργική εκτέλεση, καθώς και η μεταφορά από τη σύλληψη στην υλοποίηση.
 4. Αποτελέσματα / ROI: Παράθεση ποσοτικών/ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με αύξηση ή επίτευξη στόχων πωλήσεων, ενεργοποίηση και δέσμευση του κοινού, επίτευξη KPIs, αποτελεσματικότητα ως προς το brand perception, δημοσιογραφική κάλυψη, προσέλκυση κοινού, social media reach.

Κριτήρια αξιολόγησης για την Ενότητα 2. Venues:

 1. Εγκαταστάσεις και Επένδυση: Σκοπός που εξυπηρετεί ο χώρος, ετήσιες επενδύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του, εφαρμογή πολιτικής αειφορίας, προσβασιμότητα, πρόσβαση για ΑΜΕΑ, εγκαταστάσεις catering, επένδυση σε τεχνολογία. (25% ποσοστό βαρύτητας)
 2. Καινοτομία: Δημιουργικός ή και πρωτοπόρος χρήση ενός χώρου για την υλοποίηση μιας διοργάνωσης, δημιουργία νέων πακέτων υπηρεσιών, υπηρεσίες προς χορηγούς, επίπεδο engagement κοινότητας ευρύτερης περιοχής δραστηριοποίησής του. (25% ποσοστό βαρύτητας)
 3. Ανθρώπινο Δυναμικό: Αριθμός απασχολούμενων, οργάνωση και διοίκηση, επίπεδο κατάρτισης ομάδων εργασίας, ομάδες διαχείρισης έργων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας διοργάνωσης, στοιχεία για την εξυπηρέτηση πελατών. (25% ποσοστό βαρύτητας)
 4. Χρήση / Αποτελέσματα: Παράθεση ποσοτικών/ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση του χώρου, τον αριθμό των διοργανώσεων που φιλοξενεί σε ετήσια βάση, στοιχεία επισκεψιμότητας και πληρότητας, ποσοστό επί των ετήσιων αντίστοιχων διοργανώσεων που υλοποιούνται. (25% ποσοστό βαρύτητας)

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

marketingweek

Χορηγός Venue

Hellas Horse Races Μαρκόπουλο

Υποστηρικτής

Χορηγός Επικοινωνίας