Κρατήστε με ενήμερο για τα Sports Marketing Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Best in Sports Marketing | Clubs, Associations & Events [Platinum]

Ομάδες, σύλλογοι, ενώσεις και αθλητικοί οργανισμοί ανταποκρίνονται με όλο και μεγαλύτερη συνέπεια και οργάνωση στις σύγχρονες εμπορικές προκλήσεις, επιστρατεύοντας καινοτόμες μεθόδους για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Σε αυτήν την κατηγορία θα αναδειχθούν οι πρωτοπόρες ενέργειες που αφορούν στους παρακάτω επιμέρους τομείς:

1.1 Best Fan Engagement Programme
1.2 Best CSR Campaign / Activity
1.3 Best Strategy for Branding
1.4 Best Strategy for Product / Service Launch
1.5 Best Sports Related Commercial or Promotional Video
1.6 Best Use of Performance Marketing (Google ads, SEO, Paid Social, κ.λπ.).
1.7 Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity
1.8 Best Overall Presence in Social Media
1.9 Best Presence on TikTok
1.10 Best Presence on YouTube
1.11 Best Presence on Meta’s platforms (Facebook and/or Instagram)
1.12 Best Overall Presence in eSports
1.13 Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing
1.14 Best Sports Event Photography
1.15 Best Research Programme
1.16 Best Hosting Programme
1.17 Best Cultural Concept
1.18 Other

2. Best in Sports Marketing | Retail Brands [Platinum]

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις του κλάδου της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων που έχουν αναπτύξει στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας. Εδώ θα βραβευτούν ενέργειες που παρουσιάζουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης ή την ενίσχυση φήμης, υπό το πρίσμα της ισχυρής δημιουργικότητας, ευρηματικότητας, πρωτοτυπίας και αρτιότητας.

2.1 Best Sports-Related CSR Campaign /Activity
2.2 Best Sports Strategy for Branding
2.3 Best Sports Strategy for Product/ Service Launch
2.4 Best Sports Strategy for Sales
2.5 Best Sports Strategy for Customer Loyalty
2.6 Best Sports Related Commercial or Promotional Video
2.7 Best Use of Performance Marketing (Google ads, SEO, Paid Social, κ.λπ.)
2.8 Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity
2.9 Best Overall Presence in Social Media
2.10 Best Presence on TikTok
2.11 Best Presence on YouTube
2.12 Best Presence on Meta’s platforms (Facebook and/or Instagram)
2.13 Best Overall Presence in eSports
2.14 Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing
2.15 Best International Campaign
2.16 Best Innovation Technology
2.17 Other

3. Best Sports Events [Platinum]

Η ενότητα αυτή θα αναδείξει τις καλύτερες διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του Αθλητισμού. Εκδηλώσεις που διακρίθηκαν γιατί κέντρισαν το εμπορικό ενδιαφέρον, προσέλκυσαν χιλιάδες συμμετέχοντες, ενίσχυσαν την τοπική κοινωνία, προώθησαν το αθλητικό ιδεώδες και συνέβαλαν στην ενίσχυση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ή γιατί κέρδισαν φήμη και έλαβαν εξαιρετικές κριτικές. Πρωτίστως, όμως, θα επιβραβεύσουμε εκδηλώσεις που είναι κορυφαίες στο είδος τους, ξεχωρίζοντας σε επίπεδο σχεδιασμού, δημιουργικότητας, καινοτομίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

3.1 Sports / Cultural Tourism
3.2 Team Sports (Football, Basketball, Volleyball, Polo, etc.)
3.3 Individual Sports (Athletics, Instrumental, Swimming, Tennis, Golf, etc.)
3.4 Best Multi-Sport Event
3.5 Motorsports
3.6 Extreme / Alternative / Fight Sports
3.7 Running & Live Well (Marathon, Triathlon, Yoga, Pilates, Crossfit, Aerobic, etc.)
3.8 Kids / Youth / Grassroots
3.9 Summer Sports / Winter Sports (Sailing, Rowing, Ski, Beach Volley, etc.)
3.10 e-Sports
3.11 Corporate
3.12 Best Sports Conference
3.13 Best Par-Olympia Sport Event
3.14 Best Disability Sports
3.15 Public Fitness Event
3.16 Best Street Sports Event
3.17 Other

4. Best Content for Sports [Platinum]

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκδοτικοί οργανισμοί, agencies και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Αθλητισμού. Εδώ, θα αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στη δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου που συνέβαλε στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου (π.χ. αύξηση παραμονής στο site, μεγαλύτερη διαδραστικότητα με το κοινό ή, στην περίπτωση της Native Διαφήμισης, ενίσχυση του traffic στη landing page του διαφημιζόμενου).

4.1 Best Sports Program (TV, Radio ή Online)
4.2 Best Sports Podcast
4.3 Best Live Event Coverage
4.4 Best Breaking News Reporting
4.5 Best Original Reporting
4.6 Best Long Form Content
4.7 Best Editorial / Best Column / Best Story Telling
4.8 Best Native Advertising Campaign
4.9 Best Special Edition (Βιβλία, Αφιερώματα, Yearbooks, κ.λπ.)
4.10 Other

5. Best Sports Sponsorships [Platinum]

Η κατηγορία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επενδύουν στις αθλητικές χορηγίες. Ποιο ήταν για το ίδιο το brand το Return on Investment; Για παράδειγμα, αυξήθηκε το brand awareness; Συνέβαλε η χορηγία στη δημιουργία μιας θετικότερης αντίληψης για το brand, στην αύξηση των πωλήσεων ή στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης; Αντίστοιχα, πόσο θετικός ήταν ο αντίκτυπος της ίδιας της χορηγίας για τον αθλητή, το σύλλογο, τη διοργάνωση, τους φιλάθλους, την ίδια την κοινωνία;

5.1 Best Sponsorship Program / Strategy for Sportsman or Sportswoman
5.2 Best Sponsorship Program / Strategy for Team Sports
5.3 Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Club / Union
5.4 Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization / Event
5.5 Best NEW Sponsorship
5.6 Best Sponsorship Platform for Brand/Sponsor
5.7 Best Olympic Sponsorship Programme
5.8 Other

6. Best Sports Academy [Platinum]

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν oμάδες, σύλλογοι, ενώσεις και αθλητικοί οργανισμοί, οι οποίοι και διατηρούν ακαδημίες. Ακαδημίες που διακρίθηκαν γιατί κέντρισαν το εμπορικό ενδιαφέρον, προσέλκυσαν συμμετέχοντες, ανέδειξαν νέους αθλητές, ενίσχυσαν την τοπική κοινωνία, προώθησαν το αθλητικό ιδεώδες και συνέβαλαν στην ενίσχυση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ή γιατί κέρδισαν φήμη και έλαβαν εξαιρετικές κριτικές. Θα επιβραβεύσουμε ακαδημίες που είναι κορυφαίες στο είδος τους, ξεχωρίζοντας σε επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού, καινοτομίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

6.1 Best Football Academy
6.2 Best Basketball Academy
6.3 Best Team Sport Academy
6.4 Best Individual Sport Academy
6.5 Best Academy Program
6.6 Best Academy Facilities
6.7 Best Academy Champaign
6.8 Best Academy Strategy for Branding
6.9 Best NEW Academy
6.10 Best Sponsorship Program / Strategy for Academy
6.11 Other

(Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η επιχείρηση που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της).

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Platinum Award
Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα. Απονέμεται στην υποψηψιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

Sports Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες.

Sports Club of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στον αθλητικό σύλλογο, ο οποίος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες.

Sports Marketing Agency of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό)
Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό)
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο)
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.