Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιότητες

Κωνσταντίνος Ραμπίδης, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 309), e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, κιν: 6942476626, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 152), e-mail: [email protected]

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας

Nova
Contra
sport24

Διοργάνωση

Official Publication

marketingweek