Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Αθλητές/ τριες, Αθλητικοί Σύλλογοι, Σωµατεία και Ενώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελµατικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδηµαϊκή Κοινότητα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν σε ενέργειες και προγράµµατα τα οποία υλοποιήθηκαν από 01/06/2019 έως και 16/07/2020.

Κάθε εταιρεία / φορέας που συµµετέχει έχει το δικαίωµα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυµεί. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσουν ή να ακυρώσουν κατηγορίες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 24 Ιουλίου 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 1. Έκθεση & Περιγραφή Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
  Περιγράψτε το υποψήφιο έργο, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας και απαντούν σε βασικές ερωτήσεις, όπως:
  • Περιγραφή του έργου: Πότε υλοποιήθηκε; Ποια ήταν η αρχική ιδέα και ο σχεδιασµός; Ποιος ήταν ο στόχος και ο σκοπός που υπηρετεί;
  • Υλοποίηση και Εκτέλεση: Περιγράψτε την υλοποίηση και το τελικό αποτέλεσµα. Τι το ξεχωριστό είχε; Πόσο δηµιουργική και καινοτόµα ήταν η ενέργεια σε σχέση µε τον ανταγωνισµό;
  • Αποτελεσµατικότητα: Πόσο αποτελεσµατική ήταν η ενέργεια; Ποια ήταν η επίδοσή της σε σχέση µε τους µετρήσιµους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά και πώς συγκρίνεται µε τα σχετικά benchmarks της αγοράς;
 2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;
  Εφόσον υπάρχουν, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.
 3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)
  Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της Boussias Communications, µε την ολοκλήρωση της τελετής απονοµής.
 4. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 100MB)
  Συµπεριλάβετε σύντοµο βίντεο MP4, το οποίο θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.
 5. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 5 αρχεία, έως 3ΜΒ το αρχείο)
  Συμπεριλάβετε φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 6. Γραφήματα ( προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, µέχρι 10 MB το αρχείο)
  Συµπεριλάβετε γραφήµατα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγµατοποιηθεί µε βάση το κείµενο και το link που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. Οι Διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσµατα της Κριτικής Επιτροπής δεν αµφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

 1. Αποτελεσµατικότητα:
  Πόσο αποτελεσµατική ήταν η ενέργεια; Ποια ήταν η επίδοσή της σε σχέση µε τους µετρήσιµους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά και πώς συγκρίνεται µε τα σχετικά benchmarks της αγοράς;
 2. Δηµιουργικότητα & Καινοτοµία:
  • Πόσο δηµιουργική και πόσο καινοτόµα ήταν η ενέργεια σε σχέση µε τον ανταγωνισµό;
  • Σε τι βαθµό θα µπορούσε να συµβάλει στην περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθµιση του Sports Marketing στη χώρα µας;

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 300€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500€ + 24% Φ.Π.Α.
Για κάθε επόμενη μέχρι τις 20 υποψηφιότητες: 170€ + 24% Φ.Π.Α.
Για κάθε επόμενη από την 21η υποψηφιότητα και πάνω: 150€ + 24% Φ.Π.Α.

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας

Nova
Contra
sport24

Διοργάνωση

Official Publication

marketingweek